Dnia 6 marca 2013 odbyło się spotkanie rady osiedla. Uchwalono, że w każdy pierwszy czwartek miesiąca w Szkole Podstawowej nr 21 od godziny 18 do 19 pełniony będzie dyżur przez osoby z rady osiedla. Wszystkich gorąco zapraszamy! Poniżej pełne sprawozdanie z tego spotkania.

1.    Spotkanie z przedstawicielem Straży Miejskiej celem omówienia i wyjaśnienia problemów związanych z czystością i bezpieczeństwem na terenie dzielnicy Szczypiorno. Kluczowym problemem był temat kolektora ściekowego znajdującego się za terenem byłego zakładu AGROMA, który jest dzierżawiony przez Pana Radomskiego. Z pisma, które zostało nam przedstawione wynika, ze do września 2014 nie ma możliwości podłączenia obecnych terenów zakładu do miejskiej sieci ściekowej.

Ze strony straży miejskiej zostały również przedstawione działania jakie podjęto celem oczyszczenia terenów zielonych z nieczystości w okolicach zakładu Tontor, Przystanku Kolejowego oraz torów kolejowych.

2.    Rada Osiedla zwróciła się do Straży Miejskiej celem nawiązania rozmowy i spotkania  z zarządem Ogródków Działkowych dotyczącym wyrzucania i zanieczyszczania przez działkowiczów śmieci pochodzących z ogródków (chwasty, gałęzie, liście) na terenie parku.

3.    Podjęto ustalenia dotyczące pełnienia dyżurów osób z rady osiedla. Każdy pierwszy czwartek miesiąca od godziny 18 do 19. Informacja na temat dyżurów dla mieszkańców zostanie umieszczona na tablicach i stronie internetowej

4.    Omówienie kwestii związanych z remontami kaplicy i klubu. Skierowanie prośby do mieszkańców o darowiznę finansową celem pomocy przy remontach. Kwota przeznaczona na remont Kaplicy to 67 tys /zł pozostały wkład własny do uzbierania to 20%. Uprzątnięcie terenów wokół Kaplicy.

5.    Przedstawienie Radzie Osiedla Pisma przez Zarząd Stowarzyszenia Szczypiorniak dotyczącego nawiązania współpracy i pozyskania środków finansowych od firm i przedsiębiorstw znajdujących się na terenie Szczypiorna na cele poprawy infrastruktury sportowo – kulturalnej, która ma służyć mieszkańcom naszego osiedla.

6.    Dyskusja i wolne wnioski

W spotkaniu uczestniczyło 10 członków Rady Osiedla Szczypiorno