07 czerwca 2013 r., w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu odbyła się uroczysta promocja oficerska absolwentów szkolenia zawodowego na pierwszy stopień oficerski Służby Więziennej. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 410 funkcjonariuszom nadano stopień podporucznika Służby Więziennej. Czytaj więcej