Stowarzyszenie Szczypiorniak zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc finansową przy zakupie 5 fotografii przedstawiających koszary w Szczypiornie. Ich łączny koszt to kwota 220 zł. Obecnie kasa stowarzyszenia takiej kwoty nie posiada i nie ma możliwości zakupu fotografii. Zdjęcia te są unikalne i nigdy wcześniej nie były upubliczniane. Mamy 4 dni na zebranie środków. Fotografie byłyby prezentowane w remontowanej Izbie Pamięci Szczypiorna.

Stowarzyszenie Szczypiorniak
Wrocławska 189  62-800 Kalisz
nr konta bankowego BGŻ: 70 2030 0045 1110 0000 0253 6850

Tomasz Chajduk – 601846767