APEL DO WSZYSTKICH POSIADAJĄCYCH PAMIĄTKI DOTYCZĄCE SZCZYPIORNA

W związku z otwarciem Izby Pamięci Szczypiorna na początku listopada 2013 roku Stowarzyszenie Szczypiorniak zwraca się z prośbą o udostępnienie wszelkich pamiątek związanych ze Szczypiornem w latach minionych. Prosimy o udostępnienie zdjęć, relacji z imprez, dokumentów, starych legitymacji, odznak, dokumentów dotyczących Szczypiorna oraz wycinków z gazet itp. pamiątek. Zebrane materiały historyczne i informacje posłużą do zaprezentowania ich w Izbie Pamięci zwiedzającym. Czytaj więcej