Roboty w ul. Wrocławskiej, na odcinku od Al. Wojska Polskiego do granicy miasta prowadzone będą w następujący sposób:

– na odcinku ulicy o dwóch pasach ruchu (od strony Nowych Skalmierzyc w kierunku Al. Wojska Polskiego) roboty prowadzone będą po prawej stronie ulicy z pozostawieniem dla ruchu kołowego jezdni o szerokości 3 metrów przy regulacji ruchu sygnalizacją świetlną lub przez uprawnionych pracowników wykonawcy
– na odcinku o czterech pasach ruchu roboty prowadzone będą odpowiednio na pewnym fragmencie po prawej, a następnie po lewej stronie ulicy, z pozostawieniem dla ruchu kołowego dwukierunkowego wyłącznie dwóch pasów (po jednym pasie ruchu dla każdego kierunku).