Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia im. Haliny Sutarzewicz

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

W poniedziałek, 16 czerwca, w gościnnych murach Muzeum Historii Szczypiorna przy ul. Wrocławskiej 189 zorganizowane zostało Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia, podczas którego odbyło się spotkanie ze stypendystą Stowarzyszenia doktorem Przemysławem Mańką oraz przedstawicielem Stowarzyszenia „Szczypiorniak” Edwardem Prusem.

Na początku członkowie zapoznali się z merytorycznym i finansowym sprawozdaniem z działalności zarządu za rok 2013 oraz podjęli uchwały o ich przyjęciu.

Ważnym elementem spotkania było wystąpienie dra Przemysława Mańki, stypendysty Stowarzyszenia i promocja wydanej przez niego w tym roku książki Janusz Teodor Dybowski Pisarz uwikłany. Autor podzielił się z zebranymi refleksjami związanymi z poszukiwaniem materiałów dotyczących literackiego dorobku i odkrywaniem interesujących faktów biograficznych w życiu pisarza, które przedstawił na ponad trzystu stronach swej publikacji. Książkę można zakupić w Centrum Informacji Turystycznej na ul. Zamkowej.

Bardzo ciekawe okazało się też spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia „Szczypiorniak”, w tym zwłaszcza z Edwardem Prusem, który z werwą i znawstwem pasjonata opowiadał o tworzeniu Muzeum Historii Szczypiorna i zgromadzonych eksponatach.

W wyniku dyskusji na temat dotychczasowej i planowanej działalności Stowarzyszenia podjęte zostały uchwały w sprawie objęcia patronatem aktywnie współdziałającego ze Stowarzyszeniem od wielu lat Zespołu Szkół nr 7 im. Marii Konopnickiej w Kaliszu oraz w sprawie zacieśnienia współpracy ze Stowarzyszeniem „Szczypiorniak” i Muzeum Historii Szczypiorna.

źródło: calisia.pl

Share.

About Author