W miesiącu czerwcu rozpoczęły się prace związane z rewaloryzacją kaplicy Św. Barbary przy ul. Szczypiornickiej. Prace będą obejmowały odnowienie elewacji . Prace są prowadzone pod nadzorem konserwatora zabytków a także inspektora nadzoru budowlanego w oparciu o przygotowany wcześniej projekt.


gazetkaW miesiącu maju zostały przeprowadzone wybory do Rady Osiedla Szczypiorno w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 2 przy ul. 25 Pułku Artylerii. Tydzień później podczas głosowania wybrano  spośród członków rady, osoby na poszczególne funkcje. Przewodniczącym Rady jest: Edward Prus, Wice Przewodniczącym Krzysztof  Łuczak, Przewodniczący Zarządu Andrzej Rysiowski, Sekretarz Rady- Tomasz Kozłowski. Wybranym gratulujemy i życzymy dużo wytrwałości w działalności społecznej i na rzecz Naszego osiedla.