Uchwała ws. zabezpieczenia 3 000 000 zł na wywóz niebezpiecznych odpadów pozostawionych w magazynie przy ulicy Wrocławskiej została pozytywnie przegłosowana na ostaniej sesji Rady Miasta. Środki zostały zabezpieczone w budżecie na 2015 rok.

3 głosów “za”, 1 głos “przeciw” i 7 głosów “wstrzymujących” – to wynik głosowania za przyjęciem całej uchwały budżetowej wraz z zabezpieczeniem 3 mln zł na odpady w Szczypiornie.

Uchwała ws. zabezpieczenia środków na usunięcie bomby ekologicznej pojawiła się już 16 czerwca podczas posiedzenia komisji. Jak się okazało uchwała nie została wcześniej zapisana, jako punkt obrad, dlatego radni zdecydowali o przełożeniu tematu na kolejne zebranie – 23 czerwca. Czytaj więcej