Mapa obozuLegenda mapy Obozu w Szczypiornie

Symbol Nazwa niemiecka Nazwa polska
1 Zollamtsgebäude Budynek urzędu celnego
2 Grenzkontrollstelle fur Militarpersonen Kontrola graniczna osób wojsk.
3 Grenzkontrollstelle fur Zivilpersonen Kontrola graniczna osób cyw.
4 Schreibstube fur Grenzbewachung Urząd kontroli granicznej
5,6,7 Quartier der Grenzbewachung Mieszkania kontroli straży gran..
8,9,10 Stallgebäude Stodoła
11,12,13 Keller Piwnica
14 Arrest gebäude Areszt
Deutsch russiche Granze Granica rosyjsko niemiecka
2,50 Hoher Stacheldrahthaun Wysoki na 2,5 metra kolczasty płot
1,30 Hoher Stacheldrahthaun Wysoki na 1,3 metra kolczasty płot
Breiter Stacheldr Verhau Szeroki kolczasty zasiek
Elektr. Lampe 400 Lampa elektryczna
Elektr. Lampe 200 Lampa elektryczna
Brunnen Studnia
Wasser Zapfstelle Woda z kranu
Bewasserung Nawadnianie
Entwasserung Odwadnianie
A Abort Ubikacja
B Backerei Piekarnia
E Entplausungs
F Fekaliengrube Szambo
H handwerker Baracke Rzemieślnik
H Hundezwinger Budy dla psów
K Kuche Kuchnia
Kt. Kantine Kantyna stołówka
Kl. Klargrube Dół z czystą wodą
+ Gottesdienstbaracke Kaplica/Kościół
Pf Postprufungsbaracke Poczta
Ar Arrestgebaude Budynek więzienny
Wm. Wassermesser Wodny wypoczynek(wodomierz)
erchutten
Ks. Kartoffelschalschuppen kompostownik?
Kp. Kuchenpersonal Kadra kuchenna
Kr. Kranken baracke Izba chorych (szpital)
L Leichenhalle Kostnica
Lz. Lichtzentrale Centralne światło (agregat)
R Rindpiekstall Stajnia z bydłem
Sch Schlachtereigebaude Rzeźnia
Schw Schweinestall Chlew
Sl Seuchen kr. Bar fur Landsturnal Zakażenie?
M.Z. Magazin Zelt Magazyn tymczasowy,namiotowy
M.Z.V. Magazin  Garnisonverwaltung Magazynowa administracja obozu
W Wache Posterunek, strażnik
Wb Wasserbehalter Zbiornik na wodę
Wh. Waschhaus Łaźnia
Ws. Waschereigebaude Pralnia
V Verwaltung Administracja
L.W. Lazarettverwaltung Kierownictwo szpitala
Mh Maschinenhaus Parozownia
Kr. L. Krankenbaracke fur Ldstl Izba chorych dla
Hw. Holzwolleschuppen Drewniana szopka?
E.Z. Entlausungszentrale Odszewianie
Rv Revierraum Obszar izby
J Jungriehstall
Bl blausaure Entlausung
O. oberirdische Gefangenbaracke Napowietrzny barak więźniów?
Untern ausgef Barack
v.d Bltg. M. Hilfe .. Gef ausgefuhrte Baracken
1 Wachgebaude Wartownia
2 Offizierskasino Kasyno oficerskie
3 Kassenverwaltung Budynek zarządzający pieniędzmi
4 Btl. Geschaftszimmer Sklep wojskowy
5 Revierbaracke Obszar baraku
6 Revierbaracke Obszar baraku
7 Offiz. Stellv. Kasino Kasyno oficerskie
8 KaserneSchmitz  Koszary?
9 Beamterwohnhaus Dom urzędników komory celnej
10 Windmotor Wiatrak
11 Kaserne Border  Koszary granica
12 Kaserne Ziebrecht  Koszary prawo
13 Mannsch Speise-Kost Spiżarnia
14 Waschhaus Łaźnia
15 Latrine Wychodek
16 Kaserne Ranke

Inne oznaczenia na mapie

Grenzkaffe Bar przygraniczny
Doppel erdhutten podwójny
Russisches Gabiet teren rosyjski
Deutsches Gabiet teren niemiecki
Helier
Lagerplatz d. Baum aleria lien składnica drewna
Landstrasse wiejska droga
M Gew Turna waga kolei bocznica
Artillerie Wache artyleria zemsta
Eisenbahn droga żelazna kolej
Feisch
Erlenbruch Lumpfgebiet obszar bagna
Stallbaracken Stajnia
Baumaterlialien Entladeplatz miejsce wyładunku materiałów budowlanych
Militar Neu Bauleitung nowe wojskowe kierownictwo budowy
Oberleutnant porucznik
Bauleitung Zarządca w budownictwie
Militar Bausehr Stelle miejsce umieścić militarnie
Material Platz miejsce na materiały
Lazaret Block Bloki szpitalne
Provisorische Leitung Tymczasowe linie
Eisenbahn Pumpwerk Pompa
Guterschestppen Budynek komory celnej
Guterbahnhof Stacja kolejowa