O nas

Jak najprościej wyjaśnić czym jest Rada Osiedla Szczypiorno? Otóż Osiedle Szczypiorno jest jednostką niższego rzędu, jednostką pomocniczą miasta Kalisza Hm, chyba przeciętnemu mieszkańcowi Szczypiorna, jak i przeciętnemu internaucie, taka definicja mówi niewiele. Może więc zacząć od tej strony:

Kalisz podzielony jest na osiedla. W naszym mieście jest ich 23 plus 3 rady sołeckie. Rada Osiedla Szczypiorno, to grupa 15 mieszkańców Osiedla (aktualnie 13) wybranych w wyborach powszechnych, które odbywają się co 4 lata. Rada Osiedla jest organem uchwałodawczym i kontrolnym Osiedla. Brzmi to bardzo poważnie. W rzeczywistości statutowe kompetencje rady często nie przekładają się na możliwości i efektywność jej działania, gdyż ma nad sobą jednostki nadrzędne – Miasto. Rada zajmuje się m.in. sprawami z zakresu bezpieczeństwa, utrzymania czystości, rozwoju Osiedla, zieleni, kultury, sportu i rekreacji. Rada jest ważnym elementem łączącym mieszkańców z władzami miejskimi. Podejmuje uchwały, składa wnioski, przedstawia opinie, inicjuje działania jednostek nadrzędnych lub realizuje zlecone przez nie zadania.

Jesteśmy otwarci na współpracę z wszelkimi podmiotami życia społecznego, zarówno z tymi, które działają od lat, jak i z tymi które funkcjonują od niedawna. Pragniemy wykorzystywać wszelką energię oraz aktywność obywatelską, aby budować silną społeczność lokalną.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


cztery + 3 =