Kaplica Św. Barbary w Szczypiornie

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Powstała około 1850 roku przez ówczesnych właścicieli Szczypiorna – Julię oraz Macieja Ordegów. Początkowo funkcjonowała jako rodzinna kaplica grobowa. Zgodnie ze swoją wolą Maciej Ordęga został w niej pochowany w 1879 roku, jego żona zaś kilka lat po nim.

W 1906 roku kaplicę rozbudowano poprzez dobudowanie prezbiterium i nawy głównej. Dokonał tego Stefan Bronikowski – kolejny właściciel Szczypiorna. Kaplica przybrała formę jednonawowej, otrzymała także barokizującą fasadę przyozdobioną pilastrami, uskokowym gzymsem oraz półkolistym zwieńczeniem. W takiej formie przetrwała dwie Wojny Światowe, do 1961 roku. Rok po rozbudowie, w 1907 roku, rozpoczęto natomiast sprawowanie Mszy Świętej w murach kaplicy.

W 1962 roku powiększono ją, po prawej stronie od głównego wejścia wybudowano niewielkie pomieszczenie, likwidując w ten sposób wejście boczne, które służyło za główny dostęp do kaplicy grobowej. Pomieszczenie pełniło przez lata funkcję salki katechetycznej oraz zakrystii.

Pomiędzy 1963 a 1969 rokiem kolejnej przebudowy dokonał ks. Michał Jerzmanowski. Poszerzono wówczas główną nawę, do której z prawej strony dobudowano boczną. Wyposażono obiekt w taras, nakryty szklanym zadaszeniem.

3 grudnia 1978 r., włocławski biskup Jan Zaręba erygował parafię pw. św. Barbary w Kaliszu – Szczypiornie. Pierwszym jej proboszczem był ks. Józef Dudziński. W latach 1981-1989 zarządcą parafii był ks. Paweł Kodłubaj, który zbudował kościół Podwyższenia Krzyża Świętego. W 1986 roku zakończono jego budowę i to jemu przypadła rola kościoła parafialnego.

Jej obecny stan jest wynikiem rewitalizacji, która rozpoczęła się w 2011 roku od działań badawczych i projektowych. Główne prace przeprowadzono w latach 2013-2018 i polegały one na remoncie dachu, izolacji fundamentów, remoncie elewacji, wymianie stolarki drzwiowej czy restauracji wnętrza. W okresie od 2011 do 2018 roku Miasto Kalisz przyznało Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego, będącej kościołem parafialnym, na terenie którego leży kaplica, dotację na kwotę 351 tysięcy złotych.

Share.

Dodaj komentarz