Dawniej i dziś

Rola Kalisza i Szczypiorna w Powstaniu Wielkopolskim

I Batalion Pograniczny był pierwszym oddziałem żołnierzy polskich ochotników, który uformował się w Kaliszu po 123 latach niewoli (dokładnie 10.11.1918 roku). Czas jego powstania nie jest przypadkowy, bo w połowie listopada ziemie centralnej Polski aż do Prosny były już wolne od niemieckich okupantów. Utworzenie jednostki związane jest z wyzwoleniem południowej Wielkopolski spod pruskiego panowania. Służba w Armii Polskiej została sformalizowana, dzięki wydanemu rozkazowi z rąk Sztabu Generalnego w Warszawie z dn. 4.12.1918 r. Podstawową komórką organizacyjną batalionu byli młodzi ludzie z Ostrowa Wielkopolskiego, Nowych Skalmierzyc i Kalisza, którzy podjęli akcje niepodległościowe.

Zobacz filmy: