Muzeum Historii Polski w Warszawie

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Muzeum Historii Polski w Warszawie (MHP) – muzeum, którego zadaniem jest zaprezentowanie najważniejszych wydarzeń polskiej historii, ze szczególnym uwzględnieniem polskich tradycji wolnościowych. Akt powołania i statut placówki podpisał 2 maja 2006 roku na Zamku Królewskim w Warszawie Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierz Michał Ujazdowski, w obecności premiera Kazimierza Marcinkiewicza.

Tymczasowa siedziba muzeum mieści się przy ulicy Mokotowskiej 33/35.

Historia – tworzenie przyszłego muzeum

Muzeum zostało utworzone Zarządzeniem Nr 10 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 maja 2006 roku[1]. Nadano mu również statut[2], jednak nie zapewniono finansowania.

Otwarcie stałej ekspozycji planowane było pierwotnie na lata 2012–2013[3], jednak w związku z trudnościami przy budowie siedziby stałej i znalezienia tymczasowej siedziby, minister Bogdan Zdrojewski zdecydował przesunąć ten termin na 2018 rok[4]. Pierwotnie siedziba muzeum miała powstać nad Trasą Łazienkowską, przy placu Na Rozdrożu (na wschodniej stronie). 6 grudnia 2009 roku w wyniku konkursu wyłoniono projekt nowego budynku muzeum. Autorem zwycięskiej koncepcji była pracownia Bohdana Paczowskiego – Paczowski et Fritsch Architectes z Luksemburga[3]. Decyzja o finansowaniu budowy została wstrzymana w 2010, a MHP zostało usunięte z listy projektów priorytetowych, które miały być realizowane ze środków europejskich[5]. W wyniku zmiany planów muzeum ma powstać na terenie Cytadeli Warszawskiej, obok planowanej siedziby Muzeum Wojska Polskiego[6].

21 lipca 2015 roku z inicjatywy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzaty Omilanowskiej Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie”[7]. W ramach tej uchwały zapewniono finansowanie budowy muzeum w latach 2016–2019 w łącznej wysokości 310 milionów zł.

Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów[7] muzeum będzie miało siedzibę na terenie Cytadeli, obok Muzeum X Pawilonu oraz przeniesionych tam Muzeum Katyńskiego oraz przyszłej siedziby Muzeum Wojska Polskiego.

Powierzchnia Muzeum Historii Polski będzie wynosić  44 850 m2 (w tym 8 tys. m2  zostanie przeznaczone na magazyny i pracownie konserwatorskie Muzeum Wojska Polskiego) z czego część nadziemna to 25 462 m2,  część podziemna – 19 394 m2. Na obiekt składają się 4 kondygnacje nadziemne  i 2 podziemne. Powierzchnia wystawiennicza będzie wynosić 7300 m2 wystawy stałej i 1500 m2 przeznaczonych na wystawy czasowe. W budynku przewidziano także audytorium na 580 osób oraz salę kinową na ok. 150 osób stworzone w systemie box in box. W obiekcie znajdzie się także zaplecze gastronomiczne zlokalizowane na kilku kondygnacjach, w tym restauracja samoobsługowa i kawiarnia. [8]

Po otwarciu muzeum będzie prezentować najważniejsze wątki polskiej historii – państwa i narodu – ze szczególnym uwzględnieniem tematyki wolności – tradycji polskiego parlamentaryzmu, instytucji i ruchów obywatelskich, walki o wolność i niepodległość. Stała ekspozycja Muzeum będzie ukazywać najważniejsze wątki z dziejów Polski od X do XXI wieku. Centralne miejsce znajdzie w niej historia wolności w Polsce (dzieje parlamentaryzmu, ruchów niepodległościowych i obywatelskich) od czasów republiki szlacheckiej w XVI wieku aż po „Solidarność”. Wystawa będzie dokumentować i prezentować również inne wątki historii politycznej, społecznej, kultury i obyczajów. Prezentacja będzie miała w dużej części charakter narracyjny, przy wykorzystaniu zbiorów (pozyskanych, planowanych do zakupienia, depozytów) oraz najnowocześniejszych instalacji wystawienniczych, w tym technik audiowizualnych i multimedialnych. Zastosowana technika ma ułatwić zwiedzającym doświadczanie atmosfery dawnych epok, a jednocześnie pomoże zgromadzić bogate zasoby wiedzy o historii i kulturze polskiej[7].

W styczniu 2016, w obecności ministra Piotra Glińskiego podpisano umowę na projekt siedziby Muzeum Historii Polski, a budowa ruszyła w lipcu 2018[5]. Budynek ma zostać oddany do użytku na jesieni 2022 roku[9].

za Wikipedia

Share.

Dodaj komentarz