Patriotyzm Jutra

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Patriotyzm Jutra

„Patriotyzm Jutra” to ogólnopolski Program grantowy, który służy odkrywaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski oraz wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury. W ramach Programu o dotację na realizację projektów z zakresu edukacji historycznej mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury z całej Polski, w szczególności: stowarzyszenia, fundacje, muzea regionalne, domy i lokalne centra kultury, biblioteki.

Program „Patriotyzm Jutra” realizowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum Historii Polski jest jego operatorem od 2009 r. Na przestrzeni ostatnich lat rozdysponowano 24 mln zł i dofinansowano ponad 1100 projektów.

W ubiegłorocznej edycji programu Muzeum dofinansowało 143 projekty. Wśród nagrodzonych projektów znalazły się przeważnie przedsięwzięcia promujące historię lokalną i dziedzictwo regionów oraz tegoroczne rocznice (z wyjątkiem 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości). Dofinansowane projekty zakładają realizację różnorodnych działań, jak warsztaty, spektakle, gry miejskie, happeningi, filmy, wystawy, wydawnictwa, rozwijanie zasobów archiwistyki społecznej i historii mówionej. Wśród wybranych organizacji odnaleźć można przedstawicieli niemalże wszystkich województw. Najliczniej reprezentowane są województwa mazowieckie i małopolskie.

Share.

Dodaj komentarz