Jak najprościej wyjaśnić czym jest Rada Osiedla Szczypiorno? Otóż Osiedle Szczypiorno jest jednostką niższego rzędu, jednostką pomocniczą miasta Kalisza Hm, chyba przeciętnemu mieszkańcowi Szczypiorna, jak i przeciętnemu internaucie, taka definicja mówi niewiele. Może więc zacząć od tej strony:

Kalisz podzielony jest na osiedla. W naszym mieście jest ich 23 plus 3 rady sołeckie. Rada Osiedla Szczypiorno, to grupa 15 mieszkańców Osiedla (aktualnie 13) wybranych w wyborach powszechnych, które odbywają się co 4 lata. Rada Osiedla jest organem uchwałodawczym i kontrolnym Osiedla. Brzmi to bardzo poważnie. W rzeczywistości statutowe kompetencje rady często nie przekładają się na możliwości i efektywność jej działania, gdyż ma nad sobą jednostki nadrzędne – Miasto. Rada zajmuje się m.in. sprawami z zakresu bezpieczeństwa, utrzymania czystości, rozwoju Osiedla, zieleni, kultury, sportu i rekreacji. Rada jest ważnym elementem łączącym mieszkańców z władzami miejskimi. Podejmuje uchwały, składa wnioski, przedstawia opinie, inicjuje działania jednostek nadrzędnych lub realizuje zlecone przez nie zadania.

Jesteśmy otwarci na współpracę z wszelkimi podmiotami życia społecznego, zarówno z tymi, które działają od lat, jak i z tymi które funkcjonują od niedawna. Pragniemy wykorzystywać wszelką energię oraz aktywność obywatelską, aby budować silną społeczność lokalną.

Siedziba Rady Osiedla mieści się przy ul. 25 Pułku Artylerii 4-8 czyli w budynku Szkoły Podstawowej nr 21.

Przewodniczący Rady Osiedla Szczypiorno – Grzegorz Stępniewski

Share.

Dodaj komentarz