Świadectwo Szkole Pomykały Stefani ze szkoły w Szczypiornie w roku 1932/1933Do roku 1939 szkoła mieściła się w budynkach prywatnych. Klasa I i III mieściła się w domu p. Okrasów, również w tym budynku znajdował się Komisariat Policji. Natomiast klasa II, IV, V, VI i VII znajdowała się w Noskowie w domu p. Sośnickich. Niejasna jest też kwestia sztandaru, ponieważ starsi mieszkańcy Szczypiorna twierdzą że przed II Wojną Światową istniał sztandar. Po wojnie słuch o nim zaginął W latach 30-tych powstał projekt budowy nowej szkoły, która miała nosić imię Józefa Piłsudskiego (7 izb lekcyjnych, sala gimnastyczna, mieszkania nauczycielskie). Zdołano zwieść materiały budowlane i wykonać popiersie – na cokole J. Piłsudskiego. Po wkroczeniu okupanta ze zgromadzonych materiałów budowlanych Niemcy wybudowali 8 baraków, z których dwa po wyzwoleniu zostały przekazane na cele szkolne. Znalazły się tam pomieszczenia: szkoła, przedszkole i mieszkania nauczycielskie. W 1964 r. dzięki inicjatywie grona pedagogicznego, ludności Szczypiorna postanowiono wybudować nową szkołę. Inwestycje zrealizowano w przeciągu 4lat i w 1968roku oficjalnie oddano szkołę do użytku. Wkład społeczny był duży, wynosił ok. 50% wartości inwestycji (wkłady pieniężne ludności i zakładów pracy, robocizna transport, uruchomienie starej cegielni na potrzeby budowy.)

Otwarcie budynku nowej szkoły SP46-89K000038W latach 1971-72 ze zbiórek rodziców, bezpośrednią pracą słuchaczy COSSW w Szczypiornie ogrodzono szkołę i wykończono plac rekreacyjny przed budynkiem. W 1975 roku zaczęto budować boisko sportowe które zostało oddane w 1977roku. Po roku 1980 rozpoczęto modernizację obecnego budynku szkolnego: zainstalowano ciepła wodę, wymieniono stolarkę drzwiową, sprzęt uczniowski, generalnie odnowiono pomieszczenia, wymieniono ogrodzenie, adoptowano klasę na salkę gimnastyczną, wydzielono pomieszczenia na szatnię, przy salce gimnastycznej wygospodarowano pomieszczenie dla higienistki. W 1979 Komitet osiedlowy osiedla Szczypiorno wybudował i przekazał szkole plac zabaw dla dzieci małych. W połowie lat 90tych powstał plan budowy sali gimnastycznej, jednak odstąpiono od niego po reorganizacji oświaty po której to drastycznie spadła liczba uczniów szkoły.

Share.

Jeden komentarz

  1. Zdjęcie wycieczki szkolnej do Kotliny Kłodzkiej w 1976 roku, zrobione na stopniach Bazyliki w Wambierzycach, przedstawia znacznie więcej uczniów niż widać podpisów na odwrotnej stronie zdjęcia. Jeszcze kilka nazwisk mógłbym dodać, ale w czasach nieszczęsnego RODO to może jakieś przestępstwo?
    Na pewno na zdjęciach widać nauczycieli, już nieżyjących, tzn. dyrektora Władysława Brzezińskiego, panią Czesławę Papierską oraz panią od języka rosyjskiego Szklarek (chyba – Wiesława). Jeden z kolegów ze zdjęcia mieszka w Szczypiornie, niedaleko szkoły i mógłby jeszcze zidentyfikować kilka innych osób. Pozdrawiam absolwentów z 1977 roku.

Dodaj komentarz