Browsing: Historia

Komora celna

Szczypiorno dynamicznie zaczęło się rozwijać wraz z Kongresem Wiedeńskim, kiedy to stało się miejscowością graniczną miedzy Prusami a Rosją. Wtedy też postawiono pierwsze budynki prężnie rozwijającej…

Kolej w Szczypiornie

Szczypiorno – rozkwit i upadek Międzynarodowy ruch kolejowy, rozwijający się w epoce kordonów granicznych i niecałkowitej standaryzacji taboru oraz infrastruktury (ten drugi problem nie rozstał ostatecznie…

Pomnik Legionistów

W dniach 6-7 sierpnia 1927 roku odbył się w Kaliszu Zjazd Legionistów w którym zapowiedział swój udział sam marszałek Józef Piłsudski. Nie był to bynajmniej pierwszy…

Cmentarz ukraiński

Znad Dniepru nad Prosnę – żołnierska odyseja 1918-1920 Pierwsza wojna światowa i związane z nią rewolucje społeczne wyzwoliły w Europie Wschodniej prawdziwą erupcję dążeń do odrodzenia…

Garnizon kaliski

W okresie II Rzeczypospolitej Kalisz był ważnym ośrodkiem garnizonowym. Tworzenie zrębów kaliskiego garnizonu zaczęło się praktycznie zaraz po odzyskaniu niepodległości, w listopadzie 1918 roku, kiedy to…

Agroma

Historia Przedsiębiorstwa Handlu Sprzętem Rolniczym Agroma sięga czasów się od dekretu prezydenta Krajowej Rady Narodowej Bolesława Bieruta z 30 marca 1945 roku powołaniem Państwowego Przedsiębiorstwa Traktorów…

Folwark

Sypemo, Syperzno, Stioerzno, Scziperno, Scziperzno, Siperno, Siperzno, Sczypyerno, Ścipierno Wieś pojawia się w źródłach od 1405 r. Stąd pisał się wówczas Nicolaus de Sypemo, a w…

Szkoła dawniej

Do roku 1939 szkoła mieściła się w budynkach prywatnych. Klasa I i III mieściła się w domu p. Okrasów, również w tym budynku znajdował się Komisariat…

Powstanie Wielkopolskie

Podstawową komórka organizacyjną byłego I Batalionu Pogranicznego „Poznańskiego” byli żołnierze – Polacy, którzy sformułowali w dniu 10. XI. 1918 r. w Ostrowie Wielkopolskim pierwszą regularną formacje…

II Wojna Światowa na terenie Szczypiorna

Kronika okupacji hitlerowskiej na terenie Szczypiorna i okolicy w latach 1939-1945r. Dnia 1 września rozpoczęła się II Wojna Światowa. Mieszkańcy Szczypiorna jak i okolicznych miejscowości zaczęli…

1 2 3