Browsing: Historia

Przedmoście Kalisz

Na wschodzie i południu Kalisza znajduje się zespół dziewiętnastu schronów – a właściwie 18, gdyż jeden z nich już nie istnieje – zwanych „Kaliską Linią Maginota”.…

Śladami powstańców wielkopolskich – JAN MERTKA

Wielkopolanie dokumentowali niejednokrotnie czynem zbrojnym swój patriotyzm w powstaniach narodowych XIX wieku. Wydarzenia na przełomie lat 1918/1919 były ukoronowaniem ich dążeń i aspiracji, kiedy to przez…

LKS Płomień

Klub powstał w dniu 14 marca 1948 roku. Wtedy też odbyło się pierwsze Walne Zgromadzenie Członków Klubu Sportowego „Płomień”. Pierwszym prezesem był pan Michalski. Klub ściśle…

Zza obozowymi drutami W Szczypiornie i Łomży

Składając Czytelnikowi do rąk te skromną moją pracę, starałem się oddać wiernie obraz wspólnych przeżyć za drutami Szczypiorno i Łomży. Starałem się jak najwierniej przedstawić legionistę,…

Kaplica Św. Barbary

Zbudowana około 1850 roku przez ówczesnych właścicieli Szczypiorna – Julię i Macieja ORDEGÓW. Pierwotnie była niewielką budowlą wzniesioną jako kaplica grobowa Ordęgów. Maciej Ordęga zgodnie ze…

Kształcenie Funkcjonariuszy Służby Więziennej

1. SZKOLENIE KADRY PENITENCJARNEJ PRZED UTWORZENIEM SZKOŁY W SZCZYPIORNIE Początki procesu kształcenia pracowników więziennych przypadają na wiosnę 1944 r., a więc na czas jeszcze przed wyzwoleniem…

Więzienie Karne dla młodocianych

W październiku 1958 roku przy współudziale Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Wrocławskiego i Katedry Pedagogiki Ogólnej Uniwersytetu Warszawskiego (H i W. Świdowie – ojciec i córka) utworzono…

Poezje Legionistów

Dokument dziejowy — rysunki i poezje legionistów zza drutów obozu niewoli. …Choć myśl żołnierska w wieńce słów, nie czynów zawarta — nie chodzi już w podźwicku…