Browsing: Jan Mertka

Powstanie Wielkopolskie

Podstawową komórka organizacyjną byłego I Batalionu Pogranicznego „Poznańskiego” byli żołnierze – Polacy, którzy sformułowali w dniu 10. XI. 1918 r. w Ostrowie Wielkopolskim pierwszą regularną formacje…

Śladami powstańców wielkopolskich – JAN MERTKA

Wielkopolanie dokumentowali niejednokrotnie czynem zbrojnym swój patriotyzm w powstaniach narodowych XIX wieku. Wydarzenia na przełomie lat 1918/1919 były ukoronowaniem ich dążeń i aspiracji, kiedy to przez…