Zdjęcia historyczne

Albumik dla Janki Zakrzewskiej zawierający wpisy legionistów z obozu i grafiki wykonane piórkiem przez Jurka Krukowskiego 1917-1918 zawierający wpisy wierszowane St. Meridewskiego (?), Kołodziejskiego-leg 27.bat.haub. J.Sobieskiego i innych