Browsing: Stowarzyszenie Szczypiorniak/Rada Osiedla

Izba Pamięci Szczypiorna

Izba Pamięci Szczypiorna mieści się przy ul. Wrocławskiej 189. Uroczyste otwarcie odbyło się 13 listopada 2013 roku. Budynek ten, ma 130 m2 i datowany jest na…

Pomnik Józefa Piłsudskiego w Kaliszu

Pomnik Józefa Piłsudskiego w Kaliszu został w środę (05 grudnia 2018r.) uroczyście odsłonięty. W uroczystości udział wzięli m.in. przedstawiciele władz miasta. Poświęcenia monumentu, który stanął przy…

Stowarzyszenie Szczypiorniak

24 marca 2012 roku zostało założone Stowarzyszenie Szczypiorniak. Celem statutowym Stowarzyszenia jest przede wszystkim propagowanie kultury fizycznej w szczególności szczypiorniaka jako miejsca z którego wywodzi się…

SzczypiornoCup

Szczypiorno Cup to rosnąca z roku na rok prestiżowa impreza. Jej organizatorem jest stowarzyszenie Szczypiorniak, a „motorem napędowym” jest pasja organizatorów, wśród których wyróżnia się postać…

Boisko w Parku w Szczypiornie

Na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat za inicjatywą Rady Osiedla Szczypiorna a później również Członków Stowarzyszenia Szczypiorniak udało się zagospodarować własnymi środkami teren dawnego Klubu piłkarskiego LKS…

Rada Osiedla Szczypiorno

Jak najprościej wyjaśnić czym jest Rada Osiedla Szczypiorno? Otóż Osiedle Szczypiorno jest jednostką niższego rzędu, jednostką pomocniczą miasta Kalisza Hm, chyba przeciętnemu mieszkańcowi Szczypiorna, jak i…

Echo Szczypiorna

W latach 2011-2013 Rada Osiedla Szczypiorno postanowiła wydawać comiesięczną gazetkę „echo Szczypiorna”, dzięki której informowała wszystkich mieszkańców o sprawach bieżących i podejmowanych działaniach. Poniżej prezentujemy wszystkie…

Sprzątanie schronów Przedmościa Kalisz

Stowarzyszenie Szczypiorniak wraz z Radą Osiedla, Towarzystwem Opieki nad Zabytkami w Kaliszu oraz Fundacją Walkiria wysprzątało obiekty militarne na osiedlu Szczypiorno – chodzi tutaj o schrony…